ลงนามถวายพระพร    
     
   กรุณากรอก !
 
   กรุณากรอก !
 
   กรุณากรอก !
 
   กรุณากรอก !
 
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พลโท ศรชัย กาญจนสูตร
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พลตรี เอนก กล่อมจิตร
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบโท ธรรมรัฐ พลสวัสดิ์
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ด.ญ. อุบล สาลีงาม
สังกัด  เทศบาลนครสมุทรปราการ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก ประพันธ์พงษ์ ตันสกุลวัฒนา
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาว​ ธิดารัตน์​ พูลทวี
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาง​ ทองเติม​ พูลทวี
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี​ มนูญ​ พูลทวี
สังกัด  กองพันสรรพาวุธ​ซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบโท พรประสิทธิ์ โทนแก้ว
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาง เนาวรัตน์ ผ่องประเสริญ
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบโทเกรียงไกร สารพัฒน์
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี นิรันดร์ สังข์ชู
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยโท มงคล มีทอง
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยเอก ศราวุฒิ บุตรสุวรรณ์
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี นิคม ศรีทองแสง
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี ธีระ สาคเรศ
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก อนุชา ศรีเมือง
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี ชัยวัฒน์ ชุบทอง
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยโท ประเสริฐ จารึกโพธิ์
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี เฉลิมพร เกตุสุวรรณ์
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยเอกจำเริญ รุ่งเรือง
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยโท สืบพงษ์ พงษ์อร่าม
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยโท สาโรช จิตแจ้ง
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยโท ทองดำ นันโท
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยโท พันเลิศ เมฆเจริญ
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยโท ครรชิต เฟื่องฟู
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยโท ภูเทพ บุญเพ็งรักษ์
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบโท ธรรมรัฐ พลสวัสดิ์
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยเอก ภัควรรธน์ พุฒตาล
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยเอก ชวลิต ไกรเนตร์
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันตรี เฉลิมศักดิ์ แววพานิช
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโท อมร ทองเนื้อดี
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโท กิตติพันธ์ ภูริภัทรศักดิ์
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโท มุนินทร์ แก้วเกิด
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโท ศึกษา วัฒนโยธิน
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโท โฆษิต โฆษิตวรรณ
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโท วิวัฒน์ วัฒนาเมธี
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก นพชัย ถนอมตะคุ
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก สาครินทร์ สุริยันต์
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก พูลสวัสดิ์ สุขสว่าง
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ
สังกัด  กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก ยศภฤศ หนองกูล
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกศิริพงษ์​ มณี​รังษี​
สังกัด  กองพัน​สรรพาวุธ​ซ่อม​บำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี รัชกร ชำนิปั้น
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวพนิดา เปียวงษ์
สังกัด  กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พ.อ. โอฬาร ชินสมบูรณ์
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกวิสิษฐ์ เสนอแก้ว
สังกัด  กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบห

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโท สุขสันต์ ตั้งพานิชวงศ์
สังกัด  กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวหทัยกาญจน์ สิทธิศักดิ์
สังกัด  กองยุทธการและการข่าว กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยโท ธีรวัต กุลสุวรรณ
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ณัฐสดา เล้าศศิวัฒนพงษ์
สังกัด  คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยโทวรวุฒิ เสาเคหา
สังกัด  กรซย.ศซส.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก อานุภาพ ศุภจำปิยา
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี ภาณุเวท สุขนันท์
สังกัด  กชส.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย พณภท บุญลำพันธ์
สังกัด  ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบโท สุทธิรักษ์ บุญเลิศ
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบโท สุทธิรักษ์ บุญเลิศ
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบโท ธนภัทร รุ่งเรือง
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก บรรจง อินทร์แป้น
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบตรี ธีรพล ไม้ตาล
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบตรี วรวุฒิ บุตรศรี
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบโท นนธพัทธ์ วงษาเคน
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบโท ประภาส วัฒนวิเชียรกุล
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบตรี อิทธิ สวัสดิรักษ์
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก ชัชฤทธิ์ อินสว่าง
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.ต. อาณัฐ สุภาอ้วน
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.ต. อาณัฐ สุภาอ้วน
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก ศรายุทธ ลึกล้ำ
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก อภิชาต ผ่องประเสริฐ
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   น.ส.ศุภิสรา สร้อยนาค
สังกัด  คลังแสงที่ 6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกวีรวัฒน์ เดือนฉาย
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบตรี วิศรุต เดชอินทร์
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก สุริยา ธงภักดิ์
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกศิริพงษ์​ มณี​รังษี​
สังกัด  กองพัน​สรรพาวุธ​ซ่อม​บำรุ​ง​เขต​หลัง​

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกนิคม​ วงษ์โฉม
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.ท.ธรรมรัฐ พลสวัสดิ์
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.ท.ธรรรัฐ พลสวัสดิ์
สังกัด  พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก รัฐพงศ์ ดิษฐสอน
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกพลภัทร์ พิพัฒน์
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยโท ทศพร ลำดวน
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโท ทศพร ลำดวน
สังกัด  สังกัด กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกจิรายุ เขื่อนแก้ว
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกสุรศักดิ์ อ่ำวัธนะ
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอกคมสันต์ ธาตุทอง
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบตรี ฐิติ วิเศษรจนา
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก อุดร ประติทน
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก พูลสวัสดิ์ สุขสว่าง
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบโทจีรพงษ์ ดียศ
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ,จ.ส.อ.ธงชัย บุญส่งแท้
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก พูลสวัสดิ์ สุขสว่าง
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก คมสันต์ ปัญจมะวัต
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบตรี ปิยะนัฐ ปานโสภณ
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบโท ทัฬหพงศ์ ประทุมสุวรรณ์
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.ต.ปรีชา จินดา
สังกัด  ร้อย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันตรี กล้าณรงค์ บุญจูบุตร
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาว สุวัจนี พินเสี้ยว
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาว สุริวิภา ภูเผ่า
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี สุรัตน์ พินเสี้ยว
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก บุญส่ง พันธุ์เขียน
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย พิพัฒน์ รูปฉาย
สังกัด  คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางศันสนีย์ พุ่มขจร
สังกัด  กองพัสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก วรพงศ์ พุ่มขจร
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.อ.หญิงสุพัตรา คาวีวงศ์
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.เจริญ แย้มภักดี
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก อภิศักดิ์ เสมจร
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย ทรงยศ ศรีม่วง
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยโทหญิง ปราณี ภัทรบูชา
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก สมภพ ภัทรบูชา
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นายไพโรจน์ พรมศรีจันทร์
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   เด็กหญิงวิลัยวรรณ เพิ่มฤทธิ์
สังกัด  โรงเรียนวัดนาค

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   กิตติศักดิ์ อ่วมน้อย
สังกัด  บริษัทฮอนด้า

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   น.ส.อธิชา เอกระ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   น.ส.นิตยา โนสูงเนิน
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   น.ส.อาภาภรณ์ สุวรรณ์ทร
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.ท.หญิง วารินทร์ สุวรรณรัตน์
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.ท.อัศนี วุฒิกุลธีรธร
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.อ.โสภณวิชญ์ คงจีน
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ. สมศักดิ์ ไวยสุภี
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายจรัสพงษ์ บุญมาชาติ
สังกัด  ศซส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาวสาวนิตยา โนสูงเนิน
สังกัด  กองโรงงานวัตถุระเบิด ฯ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.อ.ธงชัย ป้อมสกุล
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.สันติชัย สรรพโกศลกุล
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.ชลศรัณย์ พงษ์ไวย
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.กวิน แจ่มสุวรรณ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ. อนุพนธ์ สดแสงจันทร์
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สุรศักดิ์ รวยลาภ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี เฉลิมชัย ค้าผล
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พ.ท. ธัชพล กองกระวี
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   น.ส.สุมาลี สุรินทร์
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   น.ส.ฤทัยรัตน์ เพิ่มฤทธิ์
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.หญิงกรองทิพย์ รุจิชีพ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายรักษ์พงษ์ ธรรมภารา
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบโท พงษ์พัฒน์ ชัยจำรัส
สังกัด  คลังแสงที่ ๒ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายรพีเดชา เพิ่มผล
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายรพีเดชา เพิ่มผล
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นายพกาย บุญพึ่ง
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   จสอ. ทวิช ไวยพัฒน์
สังกัด  กวรบ. ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายสุวัฒน์ สุขผล
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.สุรัชน์ สุขกาย
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นายอมรภพ มากบดี
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.มานิตย์ ชุ่มชูบุญ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย ชัชวิทย์ เพียรกล้า
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย ชุมศักดิ์ บัวไผ่
สังกัด  กวาง.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นายชุมศักดิ์ บัวไผ่
สังกัด  กวาง.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย ศุภชัย นาคมีศรี
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   นายบุญเสริม กล่อมจิตร์
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายชินาธิป ศาลานิยะธรรม
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายรพีเดชา เพิ่มผล
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย ศุภชัย นุชเจริญ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.หญิง สุพัตรา คุ้มครอง
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย รังสิมันตุ์ ดวงแก้ว
สังกัด  กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.อ.วีรยุทธ หล่มเหลือง
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.อ.วีรยุทธ หล่มเหลือง
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโท ปัญญา การินทุ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันตรี ปัญญา การินทุ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางกัญญ์ฐพิมพ์ กองอังกาบ
สังกัด  กวบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางกัญญ์ฐพิมพ์ กองอังกาบ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางกัญญ์ฐพิมพ์ กองอังกาบ
สังกัด  กวบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย สุพัฒน์ ข้าวสามรวง
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวศิริณี ใจเบิกบาน
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย ธนาธิป พึ่งภพ
สังกัด   กองโรงงานวัตถุระเบิด

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางกาญจนา พุ่มเงิน
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นางปชานันท์ อาจคนอง
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   น.ส.วราภรณ์ ใจวังเย็น
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบโท ภูเบศวร์ นวลสนิท
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก ณัฐกรณ์ ขำสุ่ม
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยเอกหญิง ณัฐติยา เผ่าทหาร
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย ณัฐพงษ์ สังข์วิเศษ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายขจรศักดิ์ สิงห์โตทอง
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นางอ้อมจิตร ฤกษ์ประกอบ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก พีระชาติ นิวาสเวช
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย จีรศักดิ์ กุมภีพงษ์
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก ปัญญา มีสมเดช
สังกัด  กองโรงงานวัตถุระเบิด

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก เจริญ แย้มภักดี
สังกัด  กองโรงงานวัตถุระเบิด

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   น.ส.สุนิสา สุขศรี
สังกัด  กองโรงงานวัตถุระเบิด

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก จักรพันธ์ ปั้นดี
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสมพร เข็มนาค
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายทวีรักษ์ ทัพพรม
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย กิตติศักดิ์ อาจสมัย
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางนิตยา บุญบาล
สังกัด  กวีบท.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   น.ส. วราภรณ์ พงษ์โชติ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญเชิด บุญเพ็ญ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายภานุพงษ์ ปิหึน
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย​ มาโนชญ์​ บุญบาล
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย ฉัตรสุวรรณ์ เวียงไชย
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.อ.เรวัต วิริยะพันธ์
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.วีระ. รักษาจิตร
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสุรีย์ จันทร์ขจร
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายบถญเสริม กล่อมจิตร์
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายบถญเสริม กล่อมจิตร์
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นายมนตรี​ ขำผิวพรรณ
สังกัด  กวรบ.ศอ.ศพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ข้าพระพุทธเจ้านาย โชคทิวา เขตรัมย์
สังกัด  สังกัด กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ข้าพระพุทธเจ้านาย โชคทิวา เขตรัมย์
สังกัด  สังกัด กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายอนันต์ อินสุข
สังกัด  คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายสุชาครีย์ แสงพลเพชร
สังกัด  คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวภาธิรา อินสุข
สังกัด  คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวขวัญสุดา พลอยทรัพย์
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาว นพวรรณ พวงแก้ว
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.วิภาส. สีทองคำ
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบโทหญิงธารินี อัตตะสาระ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สท.ชโนดม กำลังดี
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย วัชระ ศุภกรรม
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย ไพริน จั่นพลอย
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ. วิเชียร กังวาฬศัพย์
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   น.ส.หนึ่งฤทัย เผ่าทหาร
สังกัด  กวาบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาว ประวัติตา จอมคำ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก กฤษฎา ตันศิริสุข
สังกัด  สังกัด กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย พิพัฒน์ เนียมหอม
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก บุญโฮม ฤทธิ์เดช
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวจิรัสสา แก่นมีผล
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.ปรีดา​ ดาทา
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก กฤษฎา ตันศิริสุข
สังกัด  สังกัด กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายทัศพงษ์ รุจิชอบ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.อ.สุนทร มะแป้นไพร
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี ไพรินทร์ โสมนรินทร์
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก วงษ์สันต์ สมวงษ์
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย ชนาธิป ละม้ายวิเศษ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโท พงษ์ปกรณ์ เอี้ยงสันเทียะ
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย ไวราษฎร์ เที่ยงธรรม
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย ไวราษฎร์ เที่ยงธรรม
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ข้าพเจ้า นาย ไวราษฎร์ เที่ยงธรรม
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ข้าพเจ้า นาย ไวราษฎร์ เที่ยงธรรม
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี ทรงพล สังข์งาม
สังกัด  กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก ถิรวุฒิ โพธิ์แดง
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   นาง สิโรรักษ์ เขียวเรืองศรี
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวศศิธร สุวรรณ์ทร
สังกัด  คลังแสง2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายสถาพร เจริญศรี
สังกัด  คลังแสงที่ ๒ คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายชัยวัฒน์ แก้วเกียรติพงษ์
สังกัด  คลังแสงที่ ๒ คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายนพรัตน์ เรืองฉาย
สังกัด  คลังแสงที่ ๒ คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   อภิเดช ผลถวิล
สังกัด  คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   น.ส.นลพรรณ นาคอ่อน
สังกัด  คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.สุริยาวุธ แสงอรุณ
สังกัด  คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ปิยะนุช แสงอรุณ
สังกัด  คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก ทรงยศ ชาญเจริญ
สังกัด  คลังแสงที่ ๒ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายเอกชัย โยจินา
สังกัด  คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายเอกชัย โยจินา
สังกัด  คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย สุทธิศักดิ์ พันธ์ุแน่น
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.ธวัช ถานันท์
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก กิตติกร เอซัน
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอกจีราวุฒิ เปล่งปลั่ง
สังกัด  คลังแสงที่ ๑ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   นางวรรธนี รัตนบำรุง
สังกัด  คลังแสงที่ 6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.อ.ศฤงคาร โพธิ์ศรี
สังกัด  คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายวิวัฒน์ เจียมจังหรีด
สังกัด  คลังแสง ๒ คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายเอกชัย พงษ์ภู
สังกัด  คลังแสง ๒ คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวธัญลักษณ์ เอกสุภาพันธุ์
สังกัด  คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายอภิชิต คงเงิน
สังกัด  คลังแสง ๒ คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยโทหญิง กมลชนก ธารีกิจ
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายพิพัฒน์ ชูชื่น
สังกัด  คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   รัตน์มณี พิมพ์นิล
สังกัด  กองยุทธการและการข่าว กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวจิราภรณ์ อิ่มอ่อน
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวจิราภา เสนาพันธ์
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก ทวีศักดิ์ สวัสดิมงคล
สังกัด  ผตท.คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางนิตศรา ศรีกำเหนิด
สังกัด  ผตท.คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม
สังกัด  กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายนพดล ชุนใชั
สังกัด  คลังแสง2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก นนทวัฒน์ ธนเศรษฐการ
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   นาง ธนวรรณ จันทบาล
สังกัด  คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย สมมารถ จันทบาล
สังกัด  คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก กฤษณ์ พูลศิลป์
สังกัด  คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.มานะ สีจ๊ะ
สังกัด  คส.2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.เอกราช เชิดชู
สังกัด  คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอกไพศาล เพ็ชรฤๅชา
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   พันตรี อนันท์ วรรณโก
สังกัด  แผนกตรวจซ่อมและทำลายกระสุนวัตถุระเบิด กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี ปราโมทย์ ๅ
สังกัด  ผตท.คส.ตท.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.ท.ปฐมพงษ์ สุนทรวิสัย
สังกัด  ผตท.คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย ชานนท์ แขกสูงเนิน
สังกัด  คลังแสง2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.อ.ศุภวุฒิ บัวเจริญ
สังกัด  คลังแสงที่ 2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโท อาทิตย์ เข็มทิศ
สังกัด  คลังแสงที่ ๔ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ณัฐสดา เล้าศศิวัฒนพงษ์
สังกัด  คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสุวิมล​ พงษ์ศรียา
สังกัด  คลังแสง​ 4​ คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก พงษธร กำจัด
สังกัด  กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรีคมกริช บุญประสพ
สังกัด  คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.ปกรณ์ บุญเกิด
สังกัด  คลังเเสง 6 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก พงษ์สิทธิ์ เกตุขาว
สังกัด  ผตท.คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก พงษ์สิทธิ์ เกตุขาว
สังกัด  ผตท.คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายวีรพล ชาลี
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวจิราพร ชาลี
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาง มณีรัตน์ บัววรรณ์
สังกัด  คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก พูลศักดิ์ แก้วเขียว
สังกัด  คลังแสง 4 คศ.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวนภสร ทองศิริ
สังกัด  ผตท.คส.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบโท ชาญสุข ฮ้อยิ่ง
สังกัด  คลังแสงที่ 2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยโท พชร พงษ์ทวี
สังกัด  คลังแสง๖คส.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก ธนัท คุ้มครอง
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางอัญชัญ อภิวรรณศรี
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบตรีทัชชนล ลันดา
สังกัด  คลังแสงที่2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอกปัญญา แก้วจันทร์
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.ท.สิทธินันท์ เกษโกมล
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย พัฒนา มีเปี่ยม
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.ต.สมศักดิ์ บุญสร้าง
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโทชาติตระการ เนาว์วิจิตร
สังกัด  ผตท.คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.อ.สุรเชษฐ เสียงเพราะ
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี เดชาธร แสงสืบศรี
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาว อุษณีย์ พงษ์เผือก
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.ต.หญิง อัญชิษฐา สินพูน
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   ณฤเดช นามประยงค์
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวปนัดดา สุจิตานันท์
สังกัด  กทท.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม
สังกัด  ผอ.คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี อนุลักษณ์ บุญมาก
สังกัด  กทท.สพ.ทบ

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวศิริภัก เสือบัว
สังกัด  คลังแสง2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พุฒิพงศ์ สวนศรี
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยเอก ชาญวิทย์ หอมหวล
สังกัด  คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   วรรณวิสา สวนศรี
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ฐิติดร บุญแก้ว
สังกัด  คลังแสง2

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   พ.อ.สันติพงศ์ นารี
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาว นาตยา มั่นยิ่งยง
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.