ลงนามถวายพระพร    
     
   กรุณากรอก !
 
   กรุณากรอก !
 
   กรุณากรอก !
 
   กรุณากรอก !
 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี อนุลักษณ์ บุญมาก
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   อัญชัญ อภิวรรณศรี
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก โอฬาร ชินสมบูรณ์
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายพณภท บุญลำพันธ์
สังกัด  ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาว นาตยา มั่นยิิ่งยง
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.ท.ภวินท์ ติระสา
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.