ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบวัดผลความรู้นายทหาร เหล่า สพ.ข่าวรับราชการทหาร

เรื่อง กรมสรรพาวุธทหารบก ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
          - ผลสอบวิชาชีพกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
          - ผลสอบวิชาชีพกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
          - ผลสอบวิชาชีพกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก

เรื่อง โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ของ สพ.ทบ.โดยกรมสรรพาวุธทหารบกมีนโยบายการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสีย และนโยบายการประหยัดน้ำ ตามพระราชบัญญ้ติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการตามนโยบายดังเอกสารแนบ  ดาวน์โหลดเอกสาร


สารจาก จก.สพ.ทบ.

 

Open data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

RTA Mail

กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก

ข่าวประชาสัมพันธ์ไวรัสโควิค 19

ประมวลข่าวกิจกรรม กรมสรรพาวุธทหารบก

กิจกรรมกรมสรรพาวุธทหารบก

เกี่ยวกับ สพ.ทบ.

กรมสรรพาวุธทหารบก มีภารกิจหน้าที่
ในการจัดเตรียมอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด
และยุทธโนปกรณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของกองทัพ

ติดต่อเรา

กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ)
53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม 10300

+2243 1061-8

ict.ordn@gmail.com

 

สมัครรับข่าวสาร

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

Search